Hotărârile consiliului local

2020

HCL 45-22.12.20-Rectificarea bugetului local
HCL 44-14.12.20-Scoaterea din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul privat al comunei Vetiș
HCL 43-14.12.20-Aprobare preț de referință lemn pe picior
HCL 42-14.12.20-Modificări documente ACSA
HCL 41-14.12.20-Rectificarea bugetului local
HCL 40-25.11.20-Achiziționarea unui aparat de măturat stradal
HCL 39-25.11.20-Aprobare restricții de circulație tonaj mai mare de 7,5 t
HCL 38-25.11.20-Scoaterea din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul privat al comunei Vetiș
HCL 37-25.11.20-Darea în administrare a unor imobile către școlile gimnaziale
HCL 36-25.11.20-Aprobarea impozitelor și taxelor loale pe aul 2021
HCL 35-25.11.20-Completare comisiei consiliu local
HCL 34-28.10.20-Reprezentanți consiliu de administrație școli
HCL 33-28.10.20-Modificare HCL 20-2020
HCL 32-28.10.20-Aprobare execuție bugetară trim. III
HCL 31-28.10.20-Aprobare ROF consiliu local
HCL 30-22.10.20-Alegera viceprimarului
HCL 29-22.10.20-organizare comisii de specialitate
HCL 28-22.10.20-Alegere președinte de ședință​
HCL nr. 27 - ANEXA II-Investiții
HCL nr. 27 - Anexa I
HCL nr. 27-30.09.20  -Rectificarea bugetului local
HCL nr. 26-27.08.20 - Cuprindere în patrimoniul public și predare la Apaserv bunuri
HCL nr. 25-27.08.20 - Aprobare i.t.e.decolmatare șanțuri și podețe
HCL nr. 24/27.07.20 - Însușirea în patrimoniul public a sistemului de iluminat public
HCL nr. 23/27.07.20 - Modificarea anexei la contractul cu CEC Bank
HCL nr. 22/27.07.20- Aprobarea execuției bugetare pe trim. II 2020
HCL nr. 21/11.06.2020 - Aprobare proiect tehnic de accesare ajutor de stat pentru servicii de silvomediu
HCL nr. 20/11.06.2020 - Preluarea în domeniul public al unui teren forestier
HCL nr. 19/27.05.2020 - Aprobarea Statutului comunei Vetiș
HCL nr. 18/27.05.2020 - Aprobarea execuției bugetare a bugetului local pe anul 2019
HCL nr. 17/29.04.2020 - Rectificarea bugetului local pe anul 2020
HCL nr. 16/29.04.2020 - Aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale pe anul 2021
HCL nr. 15/29.04.2020 - Aprobarea execuției bugetare pe trim. I 2020
HCL nr. 14/29.04.2020 - Modificarea Regulamentului de funcționare a Consiliului local
HCL nr. 13/26.02.2020 - Înregistrarea comunei Vetiș în Sistemul Național Electronic de Plată
HCL nr. 12/26.02.2020 - Modificare contracte de concesiune pentru cabinetele medicale
HCL nr. 11/26.02.2020 - Aprobarea contractării colectării selective și a tarifelor pentru colectarea selectivă a deșeurilor
HCL nr. 10/26.02.2020 - Aprobarea programelor culturale pe anul 2020
HCL nr. 9/26.02.2020 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020
HCL nr. 8/07.02.2020-Folosirea excedentului bugetar la 31 decembrie 2019
HCL nr. 7/07.02.2020 - Aprobarea execuției bugetare pe trim. IV 2019
Anexa la HCL nr. 7/2020
HCL nr. 6/29.01.2020 - Aprobarea prețului de referință a masei lemnoase
Anexa nr. I la HCL nr. 6/2020
Anexa nr. II la HCL nr. 6/2020
Anexa nr. III la HCL nr. 6/2020
HCL nr. 5/29.01.2020 - Aprobarea valorificării masei lemnoase
HCL nr. 4/29.01.2020 - Modificarea contractului de concesiune a lacului din Vetiș
HCL nr. 3/29.01.2020 - Aprobarea tarifelor de salubrizare pe anul 2020
HCL nr. 2/10.01.2020 - Aprobarea rețelei școlare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Vetiş pentru anul 2020-2021
HCL nr. 1/10.01.2020 - Acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019

2019

HCL nr. 52/27.11.2019 - Modificare statut Ocolul silvic Ardud
HCL nr. 51/27.11.2019 - Aprobare taxe servicii cu utilaje
HCL nr. 50/27.11.2019 - Concesionare rețea de gaze naturale
HCL nr. 49/27.11.2019 - Actualizare PUG
HCL nr. 48/14.11.2019 - Rectificare buget pe anul 2019
HCL nr. 47/30.11.2019 – Aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2020
HCL nr. 47/30.11.2019 - Anexa I – Impozite și taxe locale 2020
HCL nr. 46/30.11.2019 – Aprobarea Concesionării către Apaserv a sistemului de canalizare
HCL nr. 45/30.10.2019 – Aprobarea Strategiei serviciilor sociale
HCL nr. 44/30.10.2019 – Aprobarea echipei mobile de intervenție în cazul agresiunilor în familie
HCL nr. 43/30.10.2019 – Aprobarea transformării unui post contractual
HCL nr. 42/30.10.2019 – Aprobarea consumului de carburanți pentru autoturismul Duster la Poliției locale Vetiș
HCL nr. 41/30.10.2019 – Aprobarea execuției bugetare pe trim. III 2019
HCL nr. 40/18.09.19 - Aprobarea anulării obigațiilor accesorii la bugetul local
HCL nr. 39/18.09.19 - Retificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
HCL nr. 38/28.08.19 - Aprobare modificare Organigramă și Stat de funcții
HCL nr. 38/28.08.19 - Anexa nr. I - Organigrama
HCL nr. 38/28.08.19 - Anexa nr. II - Statul de funcții
HCL nr. 37/24.07.19 - Aprobarea contractării serviciului de colectare selectivă a deșeurilor
HCL nr. 36-24.07.19 - Însușirea în domeniul public al comunei Vetiș a străzii Crinului din Decebal
HCL nr. 35/24.07.19 - Însușirea în domeniul public al comunei Vetiș a străzii Petőfi Sándor din Oar
HCL nr. 34/24.07.19 - Însușirea în domeniul public al comunei Vetiș a străzii Salcâmilor din Oar
HCL nr. 33/24.07.19 - Aprobare PUZ Zonă de locuit în localitatea Vetiș
HCL nr. 32/24.07.19 - Aprobarea contului de execuție bugetară pe trim.II 2019
HCL nr. 31/26.06.19 - Aprobarea tarifelor pentru exploatarea masei lemnoase
HCL nr. 30/26.06.19 - Aprobarea asocierii pentru realizarea sistemului antigrindină
HCL nr. 29/29.05.19 - Aprobare contracte de credit cu CEC Bank
HCL nr. 28/29.05.19 - Aprobare PUZ lotizare Zonă de locuit în localitatea Decebal
HCL nr. 27/29.05.19 - Concesionarea bunurilor publice către operatorul Apaserv SA Satu Mare
HCL nr. 26/24.04.19 - Aprobare modifcării actului constitutiv al S. Apaserv Satu Mare
HCL nr. 25/24.04.19 - Aprobarea criteriilor de identificare a terenurilor neîngrijite
HCL nr. 24/24.04.19 - Aprobarea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale 2019
HCL nr. 23/24.04.19 - Aprobarea i.t.e obiectivul ”Extindere rețele de apă potabilă și canalizare în Vetiș și Oar
HCL nr. 22/24.04.19 - Aprobarea indexării taxelor și impozitelor locale
HCL nr. 21/24.04.19 - Aprobarea execuției bugetare pe trim. I 2019
HCL nr. 20/29.03.19 - Aprobarea valorificării masei lemnoase
HCL nr. 19/29.03.19 - Aprobarea normativului de carburanți pentru poliția locală
HCL nr. 18/29.03.19 - Modificarea caietului de sarcini pentru concesionarea iluminatului public
HCL nr. 17/29.03.19 - Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș pe anul 2019
HCL nr. 16/27.02.19 - Aprobarea vânzării directe a unui teren aferent construcției
HCL nr. 15/27.02.19 - Modificarea Statutului și a ROF al SC Ocolul Silvic SA Ardud
HCL nr. 14/27.02.19 - Aprobarea ROF al Poliției locale Vetiș
HCL nr. 13/27.02.19 - Aprobarea contractului-cadru de comodat pentru terenurile de sport
HCL nr. 12/27.02.19 - Aprobarea inițierii actualizării PUG Vetiș
HCL nr. 11/27.03.19 - Aprobarea procedurii interne de selectare a ofertelor pentru credite
HCL nr. 10/27.03.19 - Modificarea HCL nr. 7/30.01.2019
HCL nr. 9/27.02.19 - Aprobarea execuției bugetare pe trim. IV 2018
HCL nr. 8/30.01.19 - Aprobarea normelor de consum pentru carburanți
HCL nr. 7/30.01.19 - Aprobarea contractării unui împrumut pentru investițile publice
HCL nr. 6/30.01.19 - Aprobarea Regulamentului Compartimentului Social
HCL nr. 5/30.01.19 - Aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistci General al comunei Vetiș
HCL nr. 4/03.01.19 - Apeobarea PUZ Hală industrială în localitatea Vetiș
HCL nr. 3/03.01.19 - Aprobarea rețelei școlare a comunei Vetiș pentru anul școlar 2019-2020
HCL nr. 2/03.01.19 - Aprobarea folosirii excedentului bugetului dpe anul 2018 pentru finanțarea unor investiții
HCL nr. 1/03.01.19 - Aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul pe anul 2017

2018

HCL nr. 58/07.12.2018 privind aprobarea salarizării persoanlului primăriei
HCL nr. 57/07.12.2018 privind aprobarea transformării unei funcții publice vacante
HCL nr. 56/28.11.2018 privind aprobarea rectificării bugetului pe anul 2018
HCL nr. 55/28.11.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019
HCL nr. 55/28.11.2018 Anexa I - Impozitele și taxele locale pe anul 2019
HCL nr. 54/28.11.2018 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru concesionarea serviciului de iluminat public în comuna Vetiș
HCL nr. 53/28.11.2018 privind modificare unor documente privind salubrizarea localităților comunei Vetiș
HCL nr. 52/28.11.2018 privind concesionarea unor bunuri către SC Apaserv SA Satu Mare
HCL nr. 51/28.11.2018 privind validarea în funcția de consilier a dlui. Rapolti Laszlo
HCL nr. 50/28.11.2018 privind modificarea componeței comisiei de validare
HCL nr. 49/15.11.2018 privind cuprinderea construirii creșei în lista de investiții pe anul 2018
HCL nr. 48/30.10.2018 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui. Pașcu Vasile Sorin
HCL nr. 47/30.10.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018
HCL nr. 46/30.10.2018 privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior pentru anul 2019
HCL nr. 45/30.10.2018 privind aprobarea unor documentații cadastrale de dezmembrare
HCL nr. 44/30.10.2018 privind scoaterea din funcțiune a unor active
HCL nr. 43/10.10.2018 privind aprobarea execuției bugetare pe trim. III 2018
HCL nr. 42/10.10.2018 privind aprobarea transformării unei funcții publice vacante
HCL nr. 41/10.10.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției Modernizarea străzilor în Vetiș și Oar
HCL nr. 40/10.10.2018 privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Direcția de Evidența Populației a municipiului Satu Mare
HCL nr. 39/21.09.2018 privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din proprietate publică și privată a comunei Vetiș
HCL nr. 38/21.09.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018
HCL nr. 37/29.08.2018 privind aprobarea concesionării directe a unui teren pentru extinderea unie investiții
HCL nr. 36/29.08.2018 privind aprobarea punerii la dispoziție a terenurilor aferente investiției de realizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare în Decebal
HCL nr. 35/29.08.2018 privind aprobarea cofinanțării investiției de realizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare în DecebalpDecebal
HCL nr. 34/29.08.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției de realizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare în Decebal
HCL nr. 33/25.07.2018 privind aprobarea cooptării comunei Apa în ADI Apă-Canal Satu Mare
HCL nr. 32/25.07.2018 privind aprobarea contului de executie bugetara pentru trim. II
HCL nr. 32/11.07.2018 Anexă
HCL nr. 31/11.07.2018 privind modificarea grilei de salarii
HCL nr. 30/11.07.2018 privind rectificarea bugetului pe anul 2018
HCL nr. 30/11.07.2018 ANEXA I
HCL nr. 29/27.06.2018 privind dezmembrarea terenului lacului
HCL nr. 28/27.06.2018 privind modificare suprafață de teren concesionată
HCL nr. 27/27.06.2018 privind aprobarea Normelor de consum carburanți
HCL nr. 26/27.06.2018 privind acceptarea donației teren drum a dlui. Dohotar
HCL nr. 25/27.06.2018 privind acceptarea donatiei teren stradă a dlui. Sabău Augustin
HCL nr. 24/15.06.2018 privind aprobarea participării la proiectul Dezvoltare durabilă prin valorificarea resurselor locale în comuna Vetiș
HCL nr. 23/30.05.2018 privind aprobarea execuției bugetare pe anul 2017
HCL nr. 23/30.05.2018 - Anexă - Execuția bugetară
HCL nr. 22/07.05.2018 privind aprobarea i.t.e. a obictivului Extindere conductă de gaze naturale în localitățile comunei Vetiș
HCL nr. 21/25.04.2018 privind aprobatea cuantumului indemnizațiilor SVSU
HCL nr. 20/25.04.2018 privind aprobarea execuției bugetare pe trim. I 2018
HCL nr. 19/25.04.2018 privind aprobarea finanțării proiectelor culturale în anul 2018
HCL nr. 18/28.03.2018 privind aprobarea unor ajutoare pentru veteranii și văduvele de război
HCL nr. 17/28.03.2018 privind aprobarea transformării unor funcții publice
HCL nr.16/28.03.2018 privind aprobarea completării HCL nr. 29/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de apă și canalizare la APASERV SA
HCL nr. 15/28.03.2018 privin aprobarea aderării comunmei Agriș la ADI Apă Canal Satu Mare
HCL nr. 14/19.03.2018 privind aprobarea Protocolului cu DRPCÎV
HCL nr. 13/19.03.2018 privind aprobarea Protocolului cu APIA
HCL nr. 12/28.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea străzilor din localitățile Vetiș și Oar
HCL nr. 12/28.02.2018 - ANEXA I - Indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea străzilor
HCL nr. 12/28.02.2018 - ANEXA nr. II - Lotizarea străzilor
HCL nr. 11/28.02.2018 privind desființarea unei funcții publice
HCL nr. 10/14.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș pe anul 2018
HCL nr. 10/14.02.2018 - ANEXA I - Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018
HCL nr. 10/14.02.2018 - ANEXA II - Investiții la bugetul local pe anul 2018
HCL nr. 10/14.02.2018 - ANEXA nr. III - VI la bugetul local pe anul 2018
HCL nr. 9/14.02.2018 privind implementarea proiectului Realizare Parc recreativ în comuna Vetiș
HCL nr. 8/14.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Realizare Parc recreativ în comuna Vetiș
HCL nr. 8/14.02.2018 - ANEXĂ - Indicatorii tehnico-economici
HCL nr. 7/14.02.2018 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Vetiș
HCL nr. 6/31.01.2018 privind aprobarea nominalizării reprezentantului comunei Vetiș în Adunarea Generală a Acționarilor a SC APASERV S.A. Satu Mare
HCL nr. 5/31.01.2018 privind administrarea pădurii din proprietatea publică a comunei Vetiș
HCL nr. 4/31.01.2018 privind aprobarea inventarului domeniului public al comunei Vetiș
HCL nr. 3/31.01.2018 privind aprobarea scoaterii din domeniul public a unor bunuri
HCL nr. 2/31.01.2018 privind aprobarea execuției bugetului pe trim IV 2017
HCL nr. 1/05.01.2018 privind aprobarea acoperirii din excedent a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2017

2017

HCL nr. 71/20.12.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 în comuna Vetiș
HCL nr. 71/20.12.2017 - Anexă - Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 în comuna Vetiș
HCL nr. 70/20.12.2017 privind aprobarea reţelei școlare al comunei Vetiș pentru anul școlar 2018-2019
HCL nr. 69/20.12.2017 privind aprobarea i.t.e. la obiectivul Realizare branșamente de apă și racorduri de canalizare
HCL nr. 68/20.12.2017 privind aprobarea Contractului și Acordului Colectiv de Muncă
HCL nr. 68/20.12.2017 - Anexa I - Contractul colectiv de muncă
HCL nr. 68/20.12.2017 - Anexa II - Acordul colectiv de muncă
HCL nr. 67/20.12.2017 privind aprobarea Regulamentului de Închiriere și a taxelor aplicate la Căminelor Culturale din comuna Vetiş
HCL nr. 66/20.12.2017 privind aprobare PUZ Zona de institutii si servicii SC AUTOMOTIVE REFINISH (2)
HCL nr. 65/20.12.2017 privind aprobarea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Vetiș pe anul 2018
HCL nr. 65/20.12.2017 - Anexă - Grila salarizare pe anul 2018
HCL nr. 64/20.12.2017 privind modificarea şi completarea inventarului domeniului public al comunei Vetiș
HCL nr. 64/20.12.2017 - Anexa nr. 1
HCL nr. 64/20.1.2017 - Anexa nr. 2
HCL nr. 64/20.12.2017 - Anexa nr. 3
HCL nr. 63/29.11.2017 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
HCL nr. 62/29.11.2017 privind aprobarea atribuirii denumirilor de străzi în comuna Vetiş
HCL nr. 62/29.11.2017 - Anexa I - Denumire străzi în localitatea Vetiș
HCL nr. 62/29.11.2017 - Anexa II - Denumire străzi în localitatea Oar
HCL nr. 62/29.11.2017 - Anexa III - Denumire străzi în localitatea Decebal
HCL nr. 61/29.11.2017 privind aprobarea dezmembrării terenului aferent sediului primăriei - str. Principală nr. 437
HCL nr. 60/29.11.2017 privind stabilirea taxelor şi impozitelor locale pentru anul 2018
HCL nr. 60/29.11.2017 - Anexa Impozite și taxe locale pe anul 2018
HCL nr. 59/29.11.2017 privind rectificarea bugetului
HCL nr. 58/25.10.2017 privind corectarea HCL nr. 36/2017 privind preluarea în domeniul privat al comunei Vetiş a unor bunuri
HCL nr. 57/25.10.2017 privind verificarea și curățirea coșurilor de fum din gospodăriile populație
HCL nr. 56/25.10.2017 privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul III 2017
HCL nr. 56/25.10.2017 - Anexă - Execuție trim. III 2017
HCL nr. 55/25.10.2017 privind preluarea în domeniul public al comunei Vetiş a unor bunuri
HCL nr. 54/11.10.2017 privind aprobarea P.U.Z. - Pensiune Agroturistica P+1+M în Vetiș, Drumul Careiului
HCL nr. 53/11.10.2017 privind aprobarea P.U.Z. - Centru de îngrijire bătrâni în Vetiș
HCL nr. 52/20.09.2017 privind desemnarea reprezentanților consiliului local Vetiș în consiliul de administrație al școlilor pentru anul școlar 2017-2018
HCL nr. 51/20.09.2017 privind aprobarea cofinantării PNDL
HCL nr. 50/20.09.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea branșamentelor de apă la Oar și a racordurilor de canalizare la Vetiș și la Oar
HCL nr. 49/20.09.2017 privind nominalizarea membrilor Comisiei de inventariere a domeniului public
HCL nr. 48/20.09.2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017
HCL nr. 47/30.08.2017 privind aprobarea editării unei publicaţii lunare de informare locală
HCL nr. 46/30.08.2017 privind aprobarea Listei de propuneri a denumirilor de străzi în localităţile aparţinătoare comunei Vetiș
HCL nr. 46/30/08.2017-Anexa I - Propunere denumiri străzi în Vetiș
HCL nr. 46/30.08.2017-Anexa II - Propunere denumiri străzi în Oar
HCL nr. 46/30.08.2017-Anexa III - Propunere denumiri străzi în Decebal
HCL nr. 45/30.08.2017 privind aprobarea participării comunei Vetiș în calitatea de leader de proiect la programul de cooperare transfrontalieră Ro-Hu
HCL nr. 44/30.08.2017 privind aprobare participării comunei Vetiș la programul de cooperare transfrontalieră Ro-Hu a muzeelor
HCL nr. 43/30.08.2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării cheltuielilor neeligibile în cadrul programului PNDL pentru realizarea branșamentelor de apă și racordurilor de canalizare
HCL nr. 42/16.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiție Înființare branșamente apă și canalizare
HCL nr. 41/19.07.2017 privind aprobarea documentației pentru concesionarea serviciului de salubrizare a comunei Vetiș
HCL nr. 40/19.07.2017 privind aprobarea execuției bugetare trim II 2017
HCL nr. 40/19.07.2017 Anexa-Execuția bugetară trim. II 2017
HCL nr. 39/19.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază în primăria comunei Vetiș
HCL nr. 39/19.07.2017 Anexă-Grilă salarizare 1
HCL nr. 38/28.06.2017 privind transformarea unei funcţii contractuale
HCL nr. 37/28.06.2017 privind aprobarea tarifului serviciului de vidanjare
HCL nr. 36/28.06.2017 privind însușirea în domeniul privat REMIZA CFR
HCL nr. 35/28.06.2017 privind însușirea în domeniul public a unor bunuri
HCL nr. 34/28.06.2017 privind predarea în concesiune APASERV a unor bunuri
HCL nr. 33/28.06.2017 privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesioane
HCL nr. 32/28.06.2017 privind rectificarea bugetului pe anul 2017
HCL nr. 31/31.05.2017 privind aprobarea Actului adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
HCL nr. 30/31.05.2017 privind revocarea HCL nr. 12/2017 privind corectarea HCL nr.28/2009
HCL nr. 29/31.05.2017 privind stabilirea şi sancţionarea faptelor care constituie contravenţii în domeniul edilitar gospodaresc
HCL nr .28/31.05.2017 privind validarea mandatului de consilier local al dlui. CHIRILĂ NICOLAE
HCL nr. 27/31.05.2017 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local
HCL nr. 26/26.04.2017 privind aprobarea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor culturale în anul 2017
HCL nr. 25/26.04.2017 privind aprobarea înfiinţării Centrului Cultural Vetiș
HCL nr. 24/26.04.2017 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2016
HCL nr. 23/26.04.2017 privind aprobarea contului de execuție bugetara trim. I 2017
HCL nr. 22/26.04.2017 privind aprobarea asocierii în O.S. ARDUD RA
HCL nr. 21/29.03.2017 privind aprobarea cofinanțării acțiunii culturale a Corul din Meissen, Germania
HCL nr. 20/29.03.2017 privind aprobarea realizării unui Studiul de cercetare
HCL nr. 19/22.03.2017-privind organizarea apărării împotriva incendiilor
HCL nr. 18/22.03.2017 privind aprobarea pășunatului și a exploatării pajiștilor
HCL nr. 17/22.03.2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Vetiş pentru anul 2017
HCL nr. 16/28.02.2017 privind stabilirea consumului mediu de carburanți și a normativelor de consum la autovehiculele din dotarea primăriei Vetiş, precum şi a normativelor de protocol şi a cheltuielilor cu telefoanele
HCL nr. 15/28.02.2017 privind aprobarea concesionării branșamentelor de apă realizate din fondurile IID
HCL nr. 14/02.02.2017 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă
HCL nr. 13/02.02.2017 privind reglementări în domeniul situațiilor de urgență
HCL nr. 12/02.02.2017 privind corectarea HCL 28/2009 privind vânzarea unui teren
HCL nr. 11/25.01.2017 privind aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statut al ADI pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată
HCL nr. 10/25.01.2017 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de apă şi apă uzată, judeţul Satu Mare
HCL nr. 9/25.01.2017 privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001
HCL nr. 9/25.01.2017 ANEXA - Plan de acţiuni şi lucrări de interes local
HCL nr. 8/25.01.2017 privind aprobarea programului de modernizare a străzilor din localităţile comunei Vetiş
HCL nr. 7/25.01.2017 privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru Trimestrul IV 2017
HCL nr. 7/25.01.2017 ANEXĂ - Execuţia bugetară trim. IV 2016
HCL nr. 6/25.01.2017 privind dotarea compartimentului de Poliţie locală Vetiş şi acordarea normei de hrană
HCL nr. 5/25.01.2017 privind acordul autorităţilor publice locale ale comunei Vetiş pentru înfiinţarea parcului industrial „Renovatio”, comuna Vetiş, jud. Satu Mare
HCL nr. 4/25.01.2017 privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul
2017

HCL nr. 4/25.01.2017 ANEXA nr. 1 - Plan de ocupare funcţii publice în 2017
HCL nr. 4/25.01.2017 ANEXA nr. 2 - STAT DE FUNCŢII ianuarie 2017
HCL nr. 3/25.01.2017 privind aprobarea reţelei şcolare al comunei Vetiş pe anul şcolar 2017-2018
HCL nr. 2/09.01.2017 privind participarea comunei Vetiş la Programul privind Gestionarea Deşeurilor – componenţa COMPOST
HCL nr. 1/09.01.2017 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2016

2016

HCL nr. 75/21.12.2016 privind aprobarea contractului cadru de voluntariat pentru situații de urgență
HCL nr. 74/21.12.2016 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare a localităţilor comunei Vetiş şi aprobarea taxei de salubrizare pe anul 2017
HCL nr. 73/21.12.2016 privind propunerea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Vetiş pentru anul 2017-2018.
HCL nr. 71/21.12.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, Zona de locuit (Lotizare), Vetiş
HCL nr. 70/21.12.2016 privind modificarea listei bunurilor aflate în proprietatea publică a comunei Vetiș concesionate Apaserv SA Satu Mare
HCL nr. 69/21.12.2016 2016 privind validarea mandatului de consilier local al domnului BOB PETRU
HCL nr. 68/21.12.2016 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-nei NAGY ENIKŐ
HCL nr. 67/29.11.2016 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil
HCL nr. 66/29.11.2016 privind actualizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor comunei Vetiş
HCL nr. 65/29.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii
HCL nr. 64/29.11.2016 privind transformarea unor funcţii publice vacante
HCL nr. 63/29.11.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2017
HCL nr. 62/29.11.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Vetiş pe anul 2016
HCL nr. 61/29.11.2016 privind validarea mandatului de consilier al dlui. Rusneac Gheorghe
HCL nr. 60/29.11.2016 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al d-lui Berci Gheorghe
HCL nr. 59/26.10.2016 privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol
HCL nr. 58/26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Modrnizare străzi
HCL nr. 57/26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Racorduri de canalizare la Vetiş şi Oar
HCL nr. 56/26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Racorduri la rețeaua de apă potabilă din Oar
HCL nr. 55/26.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Platformă betonată și șopron metalic la primăria comunei Vetiș
HCL nr. 54/26.10.2016 privind acceptarea donaţiei oferite de dl. Filep Gaspar
HCL nr. 53/26.10.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2017
HCL nr. 52/26.10.2016 privind aprobarea execuției bugetare pentru trim. III 2016
HCL nr. 51/26.10.2016 privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri si cheltuieli
HCL nr. 50/28.09.2016 privind asocierea comunei Vetiș cu alte unități administrativ- teritoriale în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene ACSA
HCL nr. 48/28.09.2016 privind cesiunea obiectului contractului încheiat între consiliul local al comunei Vetiș și CMI dr. Straki Ingrid- Rita către CMI dr. Rotar Barbur Alina Maria
HCL nr. 47/21.09.2016 privind propunerea încadrării în categoria funcțională a drumurilor de interes local al transonului de drum județean DJ 194B, tronson DN 19 - Vetiș , km 4+830 - lungime 4.830 km
HCL nr. 46/21.09.2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016
HCL nr. 45/21.09.2016 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2016
HCL nr. 44/21.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Vetiș
HCL nr. 43/21.09.2016 privind Organigrama şi Statul de funcţii al primăriei Vetiș
HCL nr. 42/31.08.2016 privind împuternicirea primarului al comunei Vetiș să reprezinte comuna Vetiș în Grupul de Acțiune Locală în domeniul pescuitului, cu finantare din POPAM 2014 - 2020
HCL nr. 41/31.08.2016 privind propunerea scoaterii din funcțiune a autoturismelor aflate în dotarea comunei Vetiș
HCL nr. 40/31.08.2016 privind asigurarea unui spațiu Asociaţiei Grup de Acţiune Locală pentru Pescuit Satu Mare în vederea desfășurării activității administrative
HCL nr. 39/31.08.2016 privind amenajarea unui poligon de antrenament pentru Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vetiș
HCL nr. 38/31.08.2016 privind nominalizarea reprezentanţilor consiliului local al comunei Vetiş în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Vetiş şi în Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale Oar
HCL nr. 37/31.08.2016 privind aprobarea Planului de pază privind terenurile agricole în perioada recoltării Aprobarea Planului de pază al comunei
HCL nr. 36/31.08.2016 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2016
HCL nr. 35/01.08.2016 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli pe anul 2016
HCL nr. 34/27.07.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei Vetiș în Consiliul de administratie a „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Sătmărene- ACSA
HCL nr. 33/27.07.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei Vetiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Județul Satu Mare
HCL nr. 32/27.07.2016 privind aprobarea situațiilor deosebite pentru acordarea unor ajutoare de urgență
HCL nr. 31/27.07.2016 privind execuția bugetară pe trim. II 2016
HCL nr. 30/27.07.2016 privind desemnarea reprezentantului comunei în Adunarea Generală a ADI Județul Satu Mare
HCL nr. 29/07.07.2016 privind acordul pt. folosirea spaţiului cu destinație de cabinet medical
HCL nr. 28/07.07.2016 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli a comunei Vetiș pe anul 2016
HCL nr. 27/07.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local al comunei Vetiș
HCL nr. 26/23.06.2016 privind alegerea viceprimarului comunei Vetiş
HCL nr. 5/23.06.2016 privind alegerea comisiilor de specialitate ale consiliului local
HCL nr. 4/23.06.2016 privind alegerea președintelui de ședință
HCL nr. 3/23.06.2016 privin constituirea consiliului local al comunei Vetiș
HCL nr. 2/23.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor locali
HCL nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare
HCL nr. 25/03.06.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul Amenajare drum comunal DC 60A Vetiș-Oar
HCL nr. 24/03.06.2016 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016
HCL nr. 23/24.05.2016 privind aprobarea contului de execuție a bugetului pe anul 2015
HCL nr. 22/13.05.2016 privind aprobarea amenajării unui teren de joacă în Vetiș
HCL nr. 21/13.05.2016 privind aprobarea scoaterii din uz a unor mijloace fixe