Contracte

2020

16-2020 - Prestări servicii finanțare economia circulară
15-2020 - Act adițional nr. 3 la contract OCPI etapa II
14-2020 - Act adițional nr. 3 la contract OCPI etapa III
13-2020 - Racordare la rețeaua electrică SP 10 Oar
12-2020 - Racordare la rețeaua electrică SP 9 Oar

10-2020 - Servicii de colectare deșeuri reciclabile
6-2020 - Servicii întreținere copiatoare
5-2020 - Consultanță în achiziție publică lucrări de extindere rețele de apă și canalizare
3-2020 - Act adițional nr. 3 la contractul de salubrizare nr. 110/2017
1-2020 - Servicii de întreținere și consultanță software

2019

127-2019-Catalogul primăriilor
126-2019-act adițional nr. 2-AFIR
125-2019-Servicii softvare1
24-2019-Monitorizare și intervenție

123-2019-Furnizare porți fotbal
120-2019-Iluminat ornamental
118-2019-Asistență achiziții publice
117-2019-Act adițional contract 117-2019
116-2019-Încălzire remiză PSI
115-2019-Act adițional 3 reparații canalizare
109-2019-Contract subsecvent 5
108-2019-Alimentare en.electrică Remiză
107-2019-Termoizolare vestiar Decebal
107-2019-Act adițional contract 107-2019
105-2019-Act ad. contract 95-2019
104-2019-Act ad. contract 94-2019
103-2019-Act ad. contract 93-2019
102-2019-Act ad. contract 92-2019
101-2019-Upgradare sistem monitorizare video
97-2019-Concesiunea serviciului de iluminat public
96-2019-Act ad. nr. 2- Contract topo 94-2018
96-2019-Achiziție autoutilitară Duster - Poliția locală
95-2019-Extindere str. apă și canalizare str. Petőfi Sándor - Oar
94-2019-Extindere rețele apă și canalizare Salcâmilor - Oar
93-2019-Extindere rețele apă și canalizare Stejarului - Oar
92-2019-Extindere rețele apă și canalizare str. Cireșului - Vetiș
91-2019-Act adițional abonament la programul Regista
90-2019-Act adițional nr. 2 la contractul de finanțare OCPI
89-2019-Furnizare energie electrică pentru primăria Vetiș
88-2019-Act adițional Furnizare energie electrică stația de pompare SP 2
87-2019-Reparații platforme stații autobus
85-2019-Servicii de realizare a expoziției - Programul CoMoDi
84-2019-Furnizare echipamente pentru muzeu - ProgramulCoMoDi
83-2019-Colectarea selectivă a deșeurilor
82-2019-Monitorul fondurilor
81-2019-Implementarea răspunderii extinse a producătorului - deșeuri de ambalaje“]
81-2019-PT Extindere rețele apă și canalizare
80-2019-Contract subsecvent nr. 2-Modernizare str. Boghiș Oar
79-2019-Contract subsecvent nr. 2-Modernizare str. Cireșului și Fagului Vetiș
78-2019-Servicii elaborare studiu sociologic consumul de pește
78-Act adițional nr. 1 OCPI 2019

78-2019-Act ad. nr. 2 contract topo 53-2018
77-2019-Contract subsecvent nr. IV - reparații drumuri
76-2019-Program de întabulare gratuită-etapa V
75-2019-Ipotecă imobiliară
74-2019-Ipotecă asupra creanțelor
73-2019-Contract de credit cu CEC Bank
72-2019-Editare ziar local
71-2019-Hosting website și email vetis.ro
70-2019-Achiziție Echipament tablă smart, proiector, laptop
69-2019-Act adițional Electrica - Alimentare energie electrică stații de pompare canalizare
68-2019-Act adițional Telekom-fibră optică Metronet
67-2019-Act adițional Telekom-centrală telefonică
66-2019-Act adițional Telekom-voce mobilă
65-2019-Act adițional Telekom-licență Office
64-2019-Act adițional Telekom-internet camere de supraveghere
63-2019-Act adițional Telekom-voce fixă
62-2019-Dezinsecție contra țânțarilor
60-2019-Servicii organizare program Formație de dansuri populare
59-2019-Servicii organizare program educație muzicală
58-2019-Servicii organizare Zilele localităților
57-2019-Branșament electric stația de pompare SP 8 canalizare
56-2019-Furnizare materiale papetărie
55-2019-Ghidul Primariilor
54-2019-Act adițional nr. 2 la Contractul de finanțare înregistrare cadastrală cu OCPI
53-2019-Act adițional nr. 4 la contractul de înregistrare cadastrală
51-2019-Servicii de întreținere sirene de alarmare
48-2019-Comodat teren de sport Oar​
47-2019-Branșament electric stația de pompare SP 2 canalizare
46-2019-Branșament electric stația de pompare SP 5 canalizare
44-2019-Organizare festival Fish Fest Vetiș
43-2019-Servicii de promovare festival Fish Fest Vetiș
42-2019-Finanțare Clubul sportiv Someșul Oar
41-2019-Finanțare Asociația sportivă Luceafărul Decebal
40-2019-Finanțare AS Viitorul Vetiș​
39-2019-Finanțare Parohia Ortodoxă din Vetiș
38-2019-Act adițional 2-Extindere rețele gaze
37-2019-Finanțare Parohia Reformată Oar
36-2019-Finanțare parohia Greco catolică
35-2019-Finanțare biserica Decebal
34-2019-Szatmar.ro
33-2019-Consultanță achiziții publice concesiune iluminat public
31-2019-Scenă și sonorizare pentru zilele localităților
30-2019-Reparații terenuri de sport
29-2019-Întreținere zone verzi
28-2019-Dezinsecție contra căpușelor
27-2019-Contract subsecvent 1 lot. 11 - Modernizare str. Mare și str. Principală Oar
26-2019-Contract subsecvent 1 lot. 2 - Modernizare str. Nouă Vetiș
25-2019-Act ad. nr. 1 contract topo 94-2018
24-2019-Contract de cofinanțare proiect CoMoDi - RoHu
23-2019-Branșament electric stația de pompare SP 4 canalizare
22-1019-Branșament electric stația de pompare SP 3 canalizare
21-2019-Branșament electric stația de pompare SP 6 canalizare
20-2019-Branșament electric stația de pompare SP 7 canalizare
19-2019-Branșament electric Stația de pompare SP 1 canalizare
18-2019-Act adițional nr. 2-Rest de executat la canalizare Vetiș și Oar
17-2019-Acord cadru modernizare străzi - lot 11
16-2019-Acord cadru modernizare străzi - lot 2
15-2019-Digital Sistem
14-2019-Finanțare FLAG-MADR
12-2019-Act adițional nr. 1 canalizare
11-2019-Asistență tehnică soft și echipament calculatoare
10-2019-Management extern proiect CoMoDi
9-2019-Actualizare program LEX
8-2019-Contract subsecvent nr. 3
7-2019-Colectare DEEE
6-2019-Întreținere iluminat public
4-2019-Deszăpezire
3-2019-Management proiect FLAG
2-2019-Consultanță SCIM
1-2019-Iluminat ornamental
1-Anexă contract iluminat ornamental

2018

115/2018 - Act adițional nr. 1 - Consultanță derulare achiziții publuce
114/2018 - Act adițional nr. 1 - Extindere rețele gaze naturale în comuna Vetiș
113/2018 - Act adițional Consultanță finanțare AFM cu OTP Consulting
112/2018 - Consultanță contrcatare credit rembursabil
110/2018 - Proiect tehnic pentru Parc recreativ la Vetiș
109/2018 - Act adițional nr. 1 la contractul de delegare a serviciului de salubrizare
109-Act adițional nr. 3-2017

108/2018 - Servicii consiliere proiecte din finanțare nerambursabilă publicitară
107/2018 - Servicii consiliere proiecte din finanțare nerambursabilă publicitară
106/2018 - Realizare Iluminat ornamental în comuna Vetiș
105/2018 - Elaborare DALI Reabilitare cămin cultural din Vetiș
104/2018 - Elaborare SF Construire creșă la Vetiș
103/2018 - Elaborare SF Extindere rețele de apă și canalizare
102/2018 - Finanțare Biserica reformată din Vetiș
101/2018 - Curs Leadership, Comunicare
99/2018 - Verificări ISCIR
98/2018 - Act adițional la contractul Modernizare străzi - lot 5
97/2018 - Act adițional la contractul Modernizare străzi - lot 4
96/2018 - Act adițional la contractul Modernizare străzi - lot 3
95/2018 - Lucrări de reamenajare a spațiilor bibliotecii / Amenajare Ludotecă
94/2018 - Servicii totpografice de înregistrare sistematică - III
93/2018 - Servicii de măsurări topografice
92/2018 - Finanțare nerambursabilă AFIR pentru Realizare Parc recreativ în Vetiș
91/2018 - Finanțare OCPI Program de întabulare - III
90/2018 - Lucrări rest de executat la rețeaua de canalizare
89/2018 - Contract subsecvent nr. 2 - Reparații străzi de pitară și macadam
88/2018 - Furnizare mobilier urban
87/2018 - Servicii de diriginție de șantier la lucările de extindere rețele gaze
86/2018 - Certificare semnătură electronică
85/2018 - Lucrări de reabilitare a curții căminului cultural din Oar
84/2018 - Finanțare Biserica Penticostală Decebal
83/2018 - Finanțare Biserica Adventistă Decebal
82/2018 - Lucrări de semnalizare rutieră
81/2018 - Concesiune directă teren pentru extindere construcție existentă
80/2018 - Accesare sistem informatic Regista
79-2018-Act adițional rreparații Decebal
78-2018-Act adițional contract 60-2018
77/2018 - Finanțare Asociația culturală Vetési Albert
75/2018 - Act adițional contract 57/2018 - Modernizare str. Kölcsey Ferenc
74/2018 - Furnizare servicii iDrept
73/2018 - Program cultural Parcul Centenar la Decebal
72-2018-Act adițional Indicatoare rutiere
71/2018 - Reabilitare instalații de climatizare
70/2018 - PT Modernizare străzi - lot 11
69/2018 - PT Modernizare străzi - lot 10
68/2018 - PT Modernizare străzi - lot 2
67/2018 - PT Modernizare străzi - lot 1
66/2018 - Modernizare strada Libertății Vetiș
65/2018 - Reparații capelă și parcare Decebal
64/2018 - Modernizare str. Parcului Vetiș
63/2018 - Modernizare str. Teilor Vetiș
62-2018-Finanțare Tabără de creație
61/2018 - Reparații capelă la cimitirul din Vetiș
60/2018 - Reparații capelă la cimitirul din Oar
59/2018 - PT și execuție extindere rețele de gaze naturale în localitățile comunei Vetiș
58/2018 - Modernizare str. Someșului din Oar
57/2018 - Modernizare str. Kölcsey Ferenc din Oar
56/2018 - Testare instituție - personal
55-2018-Act adițional 7 contract 86-2012
54/2018 - Adminsitrare - întreținere pagină web
53/2018 - Măsurări topografice - înregistrarea sistematică
52/2018 - Asigurare toalete ecologice la zilele localităților
51/2018 - Ghidul Primăriilor
50/2018 - Focuri de artificii la zilele localităților
49/2018 - Dezinsecție, dezinfecție
48/2018 - Apariție în Catalogul Primăriilor
47/2018 - Contract de finanțare întabulare gratuită - OCPI
46/2018 - Act adițional - Prelucrare date personale
45/2018 - Organizare Ziua localităților
44/2018 - Furnizare indicatoare și numere stradale
43/2018 - Evaluare imobile din patrimoniul comunei
42/2018 - Act adițional alimentare cu energie electrică
41/2018 - Dezinsecție prin aviotratament
40/2018 - Cotract subsecvent nr. 1 la Acordul cadru
39/2018 - Acord cadru reparații străzi de piatră
38/2018 - Elaborare proiect de finanțare Realizare parc recreațional în Vetiș
37/2018 - Act adițional asistență tehnică la lucrările de apă-canalizare
36/2018 - Act adițional realizare branșamente apă
34/2018 - Act adițional realizare racorduri de canalizare
33/2018 - Dezinsecție contra căpușelor
32/2018 - Diriginție de șantier modernizare străzi
31/2018 - Modernizare strada Stadionului Oar - Lot 8
30/2018 - Modernizare strada Mare Oar - Lot 9
29/2018 - Traducere în limba maghiară
28/2018 - Întreținere zone verzi și parcuri
27/2018 - Editare ziar local al comunei
26/2018 - Anunțuri publicitare pe pagină de internet
25/2018 - Întreținere programe informatice
24/2018 - PT Modernizare străzi - Loturile 3,4,5
23/2018 - Verificare tehnică PT Modernizare străzi
22/2018 - PT Modernizare străzi - Loturile 6,7,8,9
21/2018 - Finanțare Parohia Ortodoxă Vetiș
20/2018 - Finanțare AS Viitorul Vetiș
19/2018 - Finanțare AS Someșul Oar
18/2018 - Finanțare AS Luceafărul Decebal
17/2018 - Finanțare Parohia Greco catolică Vetiș
16/2018 - Finanțare Parohia Romano catolică Vetiș
15/2018 - Finanțare Parohia Ortodoxă Decebal
14/2018 - Finanțare PNDL II
13/2018 - Consultanță în achiziții publice
12-2018-Servicii proiectare construcții
11/2018 - Întreținere sirene de alarmare
10/2018 - Întreținere și depanare copiatoare
9/2018 - Consultanță Evaluare riscuri
6/2018 - Actualizare program generare rapoarte
5/2018 - Închiriere aplicație geospațială
4/2018 - Întreținere sistem de iluminat public
4-Act adițional Iluminat public
3/2018 - Reparații străzi de piatră și de pământ
2/2018 - Act adițional - Înființare branșamente de apă
1/2018 - Consultanță pentru SCIM

2017

134-2017-Act adițional AFM 76-2012
133-2017-Consultanță Realizare Parc recreativ
132-2017-Act adițional pază
131-2017-Act adițional traduceri 
129/2017 - Formare profesională pentru polițiștii locali
128/2017 - Elaborare Studiu de fezabilitate pt. Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar
127/2017 - Act adițional la contractul 121/2017
125/2017 - Act aditional la contractul de servicii penntru iluminat ornamental
123/2017 - Întreținere străzi de macadam
121/2017 - Igienizare cămin cultural Vetiș
120/2017 - Achiziționare pubele pentru deșeuri menajere
119/2017 - Servicii de închiriere și montare iluminat ornamental
118/2017 - Act adițional la contractul nr. 79/2017
117/2017 - Act adițional la contractul de măsurări cadastrale
116/2017 - Actualizare Program legislativ LEX pe anul 2018
114/2017 - Act adițional la contractul de reparații vestiar la Decebal
113/2017 - Servicii de cadastru
112-2017 - Întreținerea sistemului de alarmare la efracție
111/2017 - Întreținerea sistemului de alarmare incendiu
110/2017 - Contract concesiune serviciu de salubrizare
109/2017- Intervenții pentru deszăpezire și prevenirea poleiului
108/2017 - Livrare rafturi pentru bibliotecă
107/2017 - Verificare, curățire coșuri de fum
106/2017 - Semnătura digitală
105/2017 - Act adițional nr. 4-Consultanță achiziții publice
104/2017 - Electrica - Racordare pentru execuție garaj primărie
103/2017 - Lucrări igienizare sală centrală termică la căminul cultural Oar
102/2017 - Act adițional nr. 2-Intervenții-Reparații drumuri
101/2017 - Electrica-Alimentare teren evenimente publice la Oar
100/2017 - Act adițional modificare tarif energie electrică pentru iluminat public
99/2017 - Act adițional modificare tarif furnizare energie electrică
98/2017 - Realizare racorduri de canalizare la Oar și Vetiș
97/2017 - Achiziție și montare 40 de coșuri pentru deșeuri stradale
96/2017 - Achiziție și montare 7 stații de autobus
95/2017 - Studiu de prefezabilitate valorificare deșeuri
94/2017 - Măsurări topografice pentru reparații străzi
93/2017 - Materile de construcții
92/2017 - Tăieri, defrișări de arbori sub liniile electrice
91/2017 - Editare ziar local
90/2017 - Diriginție de șantier branșamente de apă și racorduri de canalizare
89/2017 - Studiu de fezabilitate pentru amenajare parc fitness în curtea dispensarului medical din Vetiș
88/2017 - Asigurare toalete ecologice la manifestările Zilelor Vetișului
87/2017 - Executare hartă a comunei Vetiș
86/2017 - Organizarea Zilelor localității Vetiș
85/2017 - Act adițional la contractul 31-2017
84/2017 - Reabilitare vestiar teren de sport în Decebal
83/2017 - Elaborare proiect de cooperare transfrontalieră Ro-HU
82/2017 - Furnizare 40 coșuri deșeuri stradale
81/2017 - Gard despărțitor la școala din Decebal
80/2017 - Proiectare Casa de nunți Decebal-etapa II
79/2017 - Lucrări de înregistrare cadastrală gratuită-Donka PFA
78/2017 - Lucrări de înregistrare cadastrală gratuită-Topo Liky SRL
77/2017 - Contract organizare Ziua localității Decebal
76/2017 - Act adițional nr. 3 la contractul nr. 1/2017
75/2017 - Racordare la rețeaua de energie electrică a camerelor video-Oar
74/2017 - Racordare la rețeaua de energie electrică a camerelor video-Vetiș
73/2017 - Racordare la rețeaua de energie electrică a camerelor video-Decebal
72/2017 - Achiziție 2 buc. stații de autobuse
71/2017 - Serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân
70/2017 - Lucrări de realizare a branșamentelor de apă la Oar
68/2017 - Act adițional - Semnalizare rutieră
67/2017 - Dezinsecție prin aviotratament
66/2017 - Act adițional la contractul nr. 21-2017 - Reabilitare drum comunal DC 60A Vetiș - Oar
65/2017 - Act adițional la contractul 45/2017
64/2017 - Ghidul primăriilor
63/2017 - Parteneriat cu Cercul Vetési Albert
62/2017 - Parteneriat pentru organizarea taberei de creație Orizonturi
60/2017 - Act adițional - Realizare iluminat de siguranță la clădirile publice din Vetiș
59/2017 - Finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară
58/2017 - Achiziție Laptopuri - 4 buc.
57/2017 -Semnalizare rutieră pe DC 60A
56/2017 - Consiliere securitatea muncii
55/2017 - Organizare manifestări culturale de Ziua Oarului
54/2017 - Act adițional - Telekom - Prelungire abonament
53/2017 - Act adițional - Telekom - Microsoft Office
52/2017 - Act adițional - Telekom - Servicii de Internet
51/2017 - Act adițional - Telekom - pachete telefonie
50/2017 - Act adițional - Telekom ISDN
48/2017 - Act adițional - Închiriere teren la Orange Romania
47/2017 - Teren de sport cu gazon artificial la Decebal
46/2017 - SF, PT Extindere rețea de gaze naturale la Vetiș și Decebal
46-2017-Act adițional
45/2017 - Platformă betonată și pavată la Oar
44/2017 - Utilaje de bucătărie la căminul cultural Oar
43/2017 - Actualizare aplicație pentru contabilitate
42/2017 - Act adițional nr.2 - Electrica furnizare
41/2017 - Diriginție de șantier-Reabilitare drum Oar
40/2017 - Act adițional nr. 3 - Electrica furnizare
39/2017 - Finanțare Parohia Greco Catolică
38/2017 - Finanțare Parohia Reformată Vetiș
37/2017 - Finanțare Comunitatea Penticostală Decebal
36/2017 - Finanțare Biserica Adventistă Decebal
35/2017 - Finanțare Parohia Ortodoxă Decebal
34/2017 - Finanțare Parohia Reformată Oar
33/2017 - Finanțare Parohia Ortodoxă Oar
32/2017 - Finanțare Parohia Romano Catolică Vetiș
31/2017 - Reabilitare clădire primărie veche
30-2017 - Finanțare Parohia Ortodoxă Vetiș
29/2017 - Finanțare Parohia Greco Catolică Vetiș
28/2017 - Finanțare Asociația Sportivă Viitorul Vetiș
27/2017 - Finanțare Clubul Sportiv Oar
26/2017 - Finnațare Asociația Sportivă Luceafărul Decebal
25/2017 - Act adițional nr. 1 - Expertiza tehnică drum Vetiș - Oar
24/2017 - Întreținere softuri contabilitate
23/2017 - Act adițional nr. 1 la contr. 16/2017 - Reabilitare bucătăria Oar
22/2017 - Act adițional nr. 1 la Intervenții - Reparații drumuri
22/2017 - Intervenții-reparații la străzile de macadam din comuna Vetiș
21/2017 - Reabilitare drum comunal DC 60A Vetiș-Oar
20/2017 - Act adițional la contractul nr. 86/2012 - Canalizare și apă potabilă
19/2017 - Servicii de pază în comună
18/2017 - Realizare iluminat de siguranță la clădirile publice din Vetiș
17/2017 - Act adițional la contractul nr. 12/2017 - Reparații la bucătărie cămin cultural Vetiș
16/2017 - Utitlizarea provizorie a stâlpilor electrici pentru camerele sistemului de monitorizare
15/2017 - Igienizare și reparații bucătărie la căminul cultural Oar
14/2017 - Publicitate pagină internet-limba maghiară
13/2017 - Servicii de consultanță și inginerie în construcții
12/2017 - Igienizare și reparații bucătărie la căminul cultural Vetiș
11/2017 - Traduceri în limba maghiară
10/2017 - Act adițional nr. 2 - Electrica Furnizare
9/2017 - Act adițional nr. 1 - Electrica Furnizare
8/2017 - Întreținere echipament birotică
7/2017 - Act adițional nr. 2 - Contract nr. 53/2016- Întreținere iluminat public Amper Grup
6/2017 - Act aditional nr. 1 - Contract nr. 12/2016 - Servicii de pază
5/2017 -Act adițional nr. 2 - Contract nr. 1-2017 - Consultanță în achiziții publice
4/2017 - Act adițional nr. 1 - Contract nr. 1/2017 - Consultanță în achizițiii publice
3/2017 - Actualizare Program Legis
2/2017 - Felicitări de sărbători la TV 1
1/2017 - Consultanță în achiziții publice
0-3/2017 - Închiriere pășune în Decebal
0-1/2017 - Închiriere pășune în Vetiș

2016

186/2016 - Diriginție de șantier Casa de nunți Decebal
185/2016 - Act adițional nr. 2 - Serviciul de salubrizare
184/2017 - Act adițional la contractul 3/2015
183-2016 - Act adițional nr. 1 - Contractul nr. 168/2016
182/2016 - Consultanță Sistem Control Intern Managerial
181/2016 - Act adițional l- Contractul nr. 53/2016
179/2016 - Dotări pentru bucătăriile căminelor culturale din Oar şi Vetiş
178/2016 - Abonamente la presa județeană
177/2016 - Aplicație geospațială urbanism-cadastru
176-2016-Iluminat ornamental
175/2016 - Publicitate Friss Ujsag-limba maghiară
174/2016 - Publicitate Informația Zilei-limba română
173/2016 - Reparații-intervenții la căminul cultural Oar
172/2016 - Act adițional finanțare Parohia Reformată Vetiș
171/2016 - Expert tehnic licitație modernizare drum
170/2016 - Curs de perfecționare
169/2016 - Verificare instalații de gaze
168/2016 - Platformă betonată și șopron metalic la primăria Vetiș
167/2016 - Reabilitare zone verzi la căminul cultural din Decebal
166/2016 - Achiziție și montare sirene electronice de alarmare - 3 buc.
165/2016 - Reparații curente străzi de macadam și de pământ
164/2016 - Achiziție autoturism Skoda Octavia
162/2016 - Servicii poștale
161/2016 - Reamenajare zone verzi-scuaruri în Vetiș
160/2016 - Servicii arhivistice
159/2016 - Achiziție autoutilitară Dacia Duster
158/2016 - Achiziție autoturism Skoda Octavia
153/2016 - PT Extindere vestiar la terenul de sport din Decebal
152/2016 - Emisiune promovare comună
151/2016 - Achiziționare tractor, remorcă, cositoare, vidanjor și utilaj de împrăștiat material antiderapant
150/2016 - Teren de sport multifuncțional cu gazon artificial la Oar
149/2016 - Teren de sport multifuncțional cu covor de cauciuc la Vetiș
148-2016 - Act aditional nr. 5-Sala de nunți din Decebal
147/2016 - Proiectare racorduri de canalizare și apă la Vetiș și Oar
146/2016 - Furnizare copiator multifuncțional
145/2016 - Servicii IT de realizare a paginii web a comunei
144/2016 - Servicii de sistență tehnică la lucrările de canalizare menajeră în Oar și Vetiș și alimentare cu apă în Oar
143/2016 - Reabilitare drumuri agricole în Oar
142/2016 - Lucrări de instalații electrice
141/2016 - Decolmatare rigole marginale și reparații podețe la Vetiș
140/2016 - Diriginție de șantier la Sala de nunți din Decebal
139/2016 - Act adițional nr. 5 la contract 86-2012
136/2016 - Portalul Ghidul Primăriilor
135/2016 - Livrare 16 buc. laptopuri
134/2016 - Act adițional 4 la contractul 24999-2013
133/2016 - Verificare proiecte pentru canalizare și apă
131/2016 - Chirii pentru toalete ecologice
130/2016 - Realizare racord electric la festivitățile din Oar
128/2016 - Finanțare Parohia Ortodoxă Vetiș
127/2016 - Finanțare Parohia Ortodoxă Oar
126/2016 - PT Reparații drum comunal DC 60A Vetiș-Oar
124/2016 - Act adițional finanațare Parohia Ref. Vetiș
123/2016 - Reparații curente la capela din Oar
122/2016 - Act adițional la contractul 75-2015
121/2016 - Extindere iluminat public la Vetiș
120/2016 - Reparații curente la terenul de fotbal Oar
119/2016 - Finanțare activități culturale
118/2016 - Livrare bănci pentru parcul central
117/2016 - Finanțare Parohia Reformată Vetiș
116/2016 - Realizare teren de joacă la Vetiș
114/2016 - Livrare afișiere personalizate
113/2016 - Actualizare SF modernizare străzi
111/2016 - Realizare teren de joacă la Oar
105/2016 - Documentație pentru amplasare panouri limită de comună pe DN 19
104-2016 - Indicatoare limită de comună
102/2016 - Țeavă metailică pentru reparații capitale
101/2016 - Servicii de transport
98/2016 - Montare 60 corpuri de iluminat cu LED
97/2016 -Serviciu de coletare deșeuri de ambalaj
96/2016 - Furnizare containere pentru colectare selectivă
94/2016 - Asigurarea pazei în comună
92/2016 - Tichete sociale pentru grădiniță
90/2016 - Furnizare balast
87/2016 -Consultanță tehnică la urbanism
86/2016 - Construcție gard la dispensarul din Vetiș
85/2016- Contract de custodie echipament semnalizare
84/2016 - Monitorizare și pază sediu primărie Vetiș
83/2016 - Servicii specializate de informatică/adminsitrare programe informatice
77/2016 - Achiziționare 2 paratrăsnete la căminele culturale din Vetiș și Oar
76/2016 - Achiziționare paratrăsnet la vestiarul din Oar
72/2016 - Amenajare 4 încăperi la subsolul clădirii multifuncționale
69/2016 - Aviz de racordare Electrica
67-2016-Electrica
66/2016 - Montare 300 corpuri de iluminat cu LED
65/2016 - SF Reparație drum comunal DC 60A Vetiș-Oar
65-2016-Act adițional
62/2016 - Reparații capitale la trotuare
58/2016 - Formare profesională pt. asistenții personali
56/2016 - Reparații la strada Csengeri-Vetiș
55/2016 - Achiziție panou electric de afișare
54/2016 - Amenajare parcare la cimitirul din Vetiș
53/2016 - Mentenanța și întreținerea iluminatului public
52/2016 - Amejajare șanț și podețe în centrul Vetiș
48/2016 - Aparat de spălat cu presiune
47/2016 - Aparat de curățit pardoseli
46/2016 - Aparat de curățit pardoseli
38/2016 - Amenajare subsol la clădirea multifuncțională
29/2016 - Instalație de protecție contra trăsnetului
27/2016 - Realizare instalații electrice ornamentale
25/2016 - Finanțare pt. Parohia Ortodoxă Oar
24/2016 - Finanțare pt. Parohia Greco Catolică Vetiș
21-2016-Finanțare Asociația sportivă Someșul Oar
20-2016-Finanțare Asociația sportivă Luceafărul Decebal
19-2016-Finanțare Asociația sportivă Viitorul Vetiș
16/2016 - Servicii de traducere în limba maghiară
15/2016 - Extindere L.E.A. 0,4 kV în Decebal
11/2016 - Act adițional la contractul 2-2015
10/2016 - Servicii topo-Puneri în posesie terenuri
9/2016 - Servicii topo-Înscriere clădiri în Cartea Funciară
5/2016 - Act adițional la contractul 2-2015 - Mentenanță iluminat public
1/2016 - Servicii de consultanță în achiziții publice