Informaţii de interes public

COMUNICATE PRIMĂRIA VETIȘCOMUNICATE AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Anunț A.P.M. privind decizia etapei de încadrare evaluare impact de mediu pentru obiectivul : ”Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, jud. Satu Mare

COMUNICATE AFIR

Informare de presă AFIR despre o nouă abordare a informarii publicului privind finanțarea tinerilor fermieri
Comunicat de presă AFIR cu privire la instalarea tinerilor fermieri ca șefi de exploatații agricole
Comunicat AFIR despre activitarea in timpul starii de urgenta
Comunicat AFIR privind sistemul online de implementare a proiectelor PNDR 2020
Comunicat AFIR privind finanțarea prelucrării produselor pomicole prin PNDR 2020
Comunicat AFIR privind opțiunea pentru demararea procedurilor de achiziție înaintea încheierii contractului de finanțare cu AFIR
Comunicat AFIR privind publicarea Ghidului pentru obținerea unei finanțări nerambursabile de 15.000 euro prin PNDR 2020
Comunicat AFIR privind finanțarea prin PNDR 2020 a cooperativelor și grupurilor de producători
Comunicat AFIR privind asigurarea culturilor și animalelor prin intermediul PNDR 2020
Comunicat AFIR privind prelungirea depunerii cererilor de finanțare a parteneriatelor pentru comercializarea produselor agricole
Adresa Autorității Naționale Sanitar veterinare privind notificarea de către cetățeni a cadavrelor de vulpi sau șacali de-a lungul drumurilor
Comunicat AFIR 16 aprilie 2019 - Reautorizare activități pentru beneficiari PNDL radiați
Comunicat AFIR 1 aprilie 2019 - Reducerea efectelor dezastrelor naturale
Comunicat AFIR 11 martie 2019 - Investiții în sectorul pomicol
Comunicat AFIR 15 februarie 2019 - Deschidere sesiune de finanțare investiții în pomicultură
Comunicat AFIR 30 ianuarie 2019 - Versiunea finală a Ghidului solicitantului - investiții în pomicultură
Comunicat AFIR 30 ianuarie 2019 - Investiții în infrastructura secundară de irigații PNDR
Comunicat AFIR 17 decembrie 2018 - Procesarea și marketingul produselor agricole