Planuri Urbanistice

28 iunie 2019

Plan Urbanistic Zonal pentru Ansamblu rezidențial în localitatea Decebal, comuna Vetiș

Încadrare în zonă
Plan de situație
Anunț public de intenție
Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 31 iulie 2019.

 

25 septembrie 2018

Plan Urbanistic Zonal pentru Zonă de locuit în localitatea Vetiș

Anunț final Raport
Raportul final PUZ pentru Zonă de locuit
Anunț public de intenție
Memoriu de prezentare
Încadrare în zonă.
Plan de situație
Anunț-Încheierea procedurii de informare și consultare a publicului
Raportul informării și consultării publicului
Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 05 octombrie 2018.

 

22 august 2018

Plan Urbansitic Zonal pentru ansamblu rezidențial în Decebal

Anunț public de intenție
Document de planificare
Încadrare în zonă
Situația existentă
Reglementări urbanistice
Echipare edilitară
Proprietatea asupra terenului
Avizul de oportunitate
Document de planificare procedură
Anunț-Încheiere procedură
Raportul final al procedurii
Raport consultare public
Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 20 septembrie 2018.

 

29 iunie 2018

Plan Urbanistic Zonal pentru Construire hală de producție cu depozitare tablouri electrice și sediu de firmă la Vetiș, str. Principală

Anunt public intenție
Plan de încadrare în zonă
AI-2
AI-3
AI-4
Aviz de oportunitate
Document planificare
Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 27 iulie 2018.

 

28 iunie 2017

Plan Urbanistic Zonal Construire Pensiune Agroturistică P + 1 + M în localitatea Vetiș

Anunțul încheierii procedurii-28.06.2017
Raportul informării-28.06.2017
PUZ Construire pensiune agroindustrială la Vetiș
Încadrare în zonă
Situația existentă
Tipuri de proprietate
Reglementări tehnico edilitare
Reglementări urbanistice
Observațiile și propunerile se pot depune la primăria comunei Vetiș în scris sau prin email la adresa primaria@vetis.ro, până la data de 17 iulie a.c.

 

22 martie 2017

Plan Urbanistic Zonal pentru Centru de îngrijire bătrâni în localitatea Vetiș

Anunț încheiere procedură-19.07.2017
Raportul informării-19.07.2017
Memoriu aviz inițiere Vetiș azil
Plan de încadrare în zonă
Plan de situație 1
Plan de situație 2
plan de situație 3
Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș, până la data de 5 aprilie a.c.

 

22 martie 2017

Plan Urbanistic Zonal pentru Zonă de instituții şi servicii în localitatea Vetiș nr. 50, pe parcela cu nr. cad. 100923

02 Raportul informării - SC AUTOMOTIVE
03 Anunț final - Raport
Memoriu- Intenție PUZ ZONA IS VETIȘ
Memoriu-SO ZONA IS VETIȘ
STUDIU OPORTUNITE VETIȘ ÎNCADRARE
STUDIU OPORTUNITATE VETIȘ PLAN DE SITUAȚIE
TABEL VECINI
TOPO FINAL SCANAT
Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș, până la data de 5 aprilie a.c.

 

21 noiembrie 2016

Plan Urbanistic Zonal pentru lotizare parcele pentru zonă de locuit

PUZ - Grigor Grigoraş, intravilan Vetiş-Memoriu tehnic
U1 Încadrare în teritoriu
U2 Situaţia existentă
U3 Reglementări urbanistice
U4 Proprietatea asupra terenurilor
U6 Profil stradal 2-2
Observațiile se pot depune la primăria comunei Vetiș, până la data de 9 decembrie a.c.