Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

PRIMĂRIA

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară joi, 11 iunie 2020, orele 14, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării listei de investiții pe anul 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ”Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș”.

3. Proiect de hotărâre privind intrumentarea dosarului tehnic pentru accesarea schemei de ajutor de stat “Servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea pădurilor” aferentă măsurii 15 “Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 Plăți pentru angajamente de silvomediu “PNDR 2014-2020”.