05.01.2020 - Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

ședință

Convocarea ședinței extraordinare a consiliului local

      Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă extraordinară vineri, 08 ianuarie  2021 orele 14.00 la sediul Primăriei comunei Vetiş, având următorul proiect al ordinii de zi :

 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secţiunii de  Dezvoltare a Bugetului Local de venituri şi cheltuieli  a comunei Vetiş rezultat la încheierea exerciţiului financiar al anului 2020.

2.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea reţelei şcolare a unitaţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Vetiş pentru anul 2021-2022

3.Informare privind Raportul de audit financiar al Camerei de conturi Satu Mare la UAT Vetiș