Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerile parlamentare din România din 6 decembrie 2020

alegeri

Stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerile parlamentare din România din 6 decembrie 2020

DISPOZITIA PRIMARULUI COMUNEI VETIȘ

privind stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral pentru alegerile parlamentare din România din 6 decembrie 2020 

 

PRIMARUL COMUNEI VETIS , JUDETUL SATU MARE,

În temeiul articolului nr. 155 alin.(2), lit. b) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. b) al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

D I S P U N E :

 

Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, după cum urmează:

- Panoul de afişaj din faţa sediului vechi al Primăriei comunei Vetiş,

- Panoul de afişaj din faţa Căminului cultural din satul Oar,

- Panoul de afişaj din fata sediului nou al Primăriei comunei Vetiş,

- Panoul de afişaj din faţa Căminului cultural din satul Decebal.