10.12.2020 - Ședința ordinară a consiliului local Vetiș

ședință

Ședința ordinară a consiliului local Vetiș

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară luni, 14 decembrie 2020, orele 14, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv, Statutului și Acordului de cooperare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară a Comunelor Satmarene ACSA;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință a masei lemnoase pe picior, a nivelului maxim al tarifelor pentru prestări de servicii și a prețurilor minime de valorificare a lemnului fasonat pentru anul 2020;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul privat al comunei Vetiș.