Szerződések

2 0 1 8 

 • 92/2018 - Finanțare nerambursabilă AFIR pentru Realizare Parc recreativ în Vetiș
 • 91/2018 - Finanțare OCPI Program de întabulare - III
 • 90/2018 - Lucrări rest de executat la rețeaua de canalizare
 • 89/2018 - Contract subsecvent nr. 2 - Reparații străzi de pitară și macadam
 • 88/2018 - Furnizare mobilier urban
 • 86/2018 - Certificare semnătură electronică
 • 84/2018 - Finanțare Biserica Penticostală Decebal
 • 83/2018 - Finanțare Biserica Adventistă Decebal
 • 82/2018 - Lucrări de semnalizare rutieră
 • 81/2018 - Concesiune directă teren pentru extindere construcție existentă
 • 80/2018 - Accesare sistem informatic Regista
 • 77/2018 - Finanțare Asociația culturală Vetési Albert
 • 75/2018 - Act adițional contract 57/2018 - Modernizare str. Kölcsey Ferenc
 • 74/2018 - Furnizare servicii iDrept
 • 73/2018 - Program cultural Parcul Centenar la Decebal
 • 71/2018 - Reabilitare instalații de climatizare
 • 70/2018 - PT Modernizare străzi - lot 11
 • 69/2018 - PT Modernizare străzi - lot 10
 • 68/2018 - PT Modernizare străzi - lot 2
 • 67/2018 - PT Modernizare străzi - lot 1
 • 66/2018 - Modernizare strada Libertății Vetiș
 • 65/2018 - Reparații capelă și parcare Decebal
 • 64/2018 - Modernizare str. Parcului Vetiș
 • 63/2018 - Modernizare str. Teilor Vetiș
 • 61/2018 - Reparații capelă la cimitirul din Vetiș
 • 60/2018 - Reparații capelă la cimitirul din Oar
 • 59/2018 - PT și execuție extindere rețele de gaze naturale în localitățile comunei Vetiș
 • 58/2018 - Modernizare str. Someșului din Oar
 • 57/2018 - Modernizare str. Kölcsey Ferenc din Oar
 • 56/2018 - Testare instituție - personal
 • 54/2018 - Adminsitrare - întreținere pagină web
 • 53/2018 - Măsurări topografice - înregistrarea sistematică
 • 52/2018 - Asigurare toalete ecologice la zilele localităților
 • 51/2018 - Ghidul Primăriilor
 • 50/2018 - Focuri de artificii la zilele localităților
 • 49/2018 - Dezinsecție, dezinfecție
 • 48/2018 - Apariție în Catalogul Primăriilor
 • 47/2018 - Contract de finanțare întabulare gratuită - OCPI
 • 46/2018 - Act adițional - Prelucrare date personale
 • 45/2018 - Organizare Ziua localităților
 • 44/2018 - Furnizare indicatoare și numere stradale
 • 43/2018 - Evaluare imobile din patrimoniul comunei
 • 42/2018 - Act adițional alimentare cu energie electrică
 • 41/2018 - Dezinsecție prin aviotratament
 • 40/2018 - Cotract subsecvent nr. 1 la Acordul cadru
 • 39/2018 - Acord cadru reparații străzi de piatră
 • 38/2018 - Elaborare proiect de finanțare Realizare parc recreațional în Vetiș
 • 37/2018 - Act adițional asistență tehnică la lucrările de apă-canalizare
 • 36/2018 - Act adițional realizare branșamente apă
 • 34/2018 - Act adițional realizare racorduri de canalizare
 • 33/2018 - Dezinsecție contra căpușelor
 • 32/2018 - Diriginție de șantier modernizare străzi
 • 31/2018 - Modernizare strada Stadionului Oar - Lot 8
 • 30/2018 - Modernizare strada Mare Oar - Lot 9
 • 29/2018 - Traducere în limba maghiară
 • 28/2018 - Întreținere zone verzi și parcuri
 • 27/2018 - Editare ziar local al comunei
 • 26/2018 - Anunțuri publicitare pe pagină de internet
 • 25/2018 - Întreținere programe informatice
 • 24/2018 - PT Modernizare străzi - Loturile 3,4,5
 • 23/2018 - Verificare tehnică PT Modernizare străzi
 • 22/2018 - PT Modernizare străzi - Loturile 6,7,8,9
 • 21/2018 - Finanțare Parohia Ortodoxă Vetiș
 • 20/2018 - Finanțare AS Viitorul Vetiș
 • 19/2018 - Finanțare AS Someșul Oar
 • 18/2018 - Finanțare AS Luceafărul Decebal
 • 17/2018 - Finanțare Parohia Greco catolică Vetiș
 • 16/2018 - Finanțare Parohia Romano catolică Vetiș
 • 15/2018 - Finanțare Parohia Ortodoxă Decebal
 • 14/2018 - Finanțare PNDL II
 • 13/2018 - Consultanță în achiziții publice
 • 11/2018 - Întreținere sirene de alarmare
 • 10/2018 - Întreținere și depanare copiatoare
 • 9/2018 - Consultanță Evaluare riscuri
 • 6/2018 - Actualizare program generare rapoarte
 • download-attachment id=”3885″ title=”5/2018 – Închiriere aplicație geospațială urbanism”]
 • 4/2018 - Întreținere sistem de iluminat public
 • 3/2018 - Reparații străzi de piatră și de pământ
 • 2/2018 - Act adițional - Înființare branșamente de apă
 • 1/2018 - Consultanță pentru SCIM

2 0 1 7

 • 130/2017 - Act adițional la contractul de consultanță pentru introducerea apei potabile și canalizării
 • 129/2017 - Formare profesională pentru polițiștii locali
 • 128/2017 - Elaborare Studiu de fezabilitate pt. Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar
 • 127/2017 - Act adițional la contractul 121/2017
 • 125/2017 - Act aditional la contractul de servicii penntru iluminat ornamental
 • 123/2017 - Întreținere străzi de macadam
 • 121/2017 - Igienizare cămin cultural Vetiș
 • 120/2017 - Achiziționare pubele pentru deșeuri menajere
 • 119/2017 - Servicii de închiriere și montare iluminat ornamental
 • 118/2017 - Act adițional la contractul nr. 79/2017
 • 117/2017 - Act adițional la contractul de măsurări cadastrale
 • 116/2017 - Actualizare Program legislativ LEX pe anul 2018
 • 114/2017 - Act adițional la contractul de reparații vestiar la Decebal
 • 113/2017 - Servicii de cadastru
 • 112-2017 - Întreținerea sistemului de alarmare la efracție
 • 111/2017 - Întreținerea sistemului de alarmare incendiu
 • 110/2017 - Contract concesiune serviciu de salubrizare
 • 109/2017- Intervenții pentru deszăpezire și prevenirea poleiului
 • 108/2017 - Livrare rafturi pentru bibliotecă
 • 107/2017 - Verificare, curățire coșuri de fum
 • 106/2017 - Semnătura digitală
 • 105/2017 - Act adițional nr. 4-Consultanță achiziții publice
 • 104/2017 - Electrica - Racordare pentru execuție garaj primărie
 • 103/2017 - Lucrări igienizare sală centrală termică la căminul cultural Oar
 • 102/2017 - Act adițional nr. 2-Intervenții-Reparații drumuri
 • 101/2017 - Electrica-Alimentare teren evenimente publice la Oar
 • 100/2017 - Act adițional modificare tarif energie electrică pentru iluminat public
 • 99/2017 - Act adițional modificare tarif furnizare energie electrică
 • 98/2017 - Realizare racorduri de canalizare la Oar și Vetiș
 • 97/2017 - Achiziție și montare 40 de coșuri pentru deșeuri stradale
 • 96/2017 - Achiziție și montare 7 stații de autobus
 • 95/2017 - Studiu de prefezabilitate valorificare deșeuri
 • 94/2017 - Măsurări topografice pentru reparații străzi
 • 93/2017 - Materile de construcții
 • 92/2017 - Tăieri, defrișări de arbori sub liniile electrice
 • 91/2017 - Editare ziar local
 • 90/2017 - Diriginție de șantier branșamente de apă și racorduri de canalizare
 • 89/2017 - Studiu de fezabilitate pentru amenajare parc fitness în curtea dispensarului medical din Vetiș
 • 88/2017 - Asigurare toalete ecologice la manifestările Zilelor Vetișului
 • 87/2017 - Executare hartă a comunei Vetiș
 • 86/2017 - Organizarea Zilelor localității Vetiș
 • 85/2017 - Act adițional la contractul 31-2017
 • 84/2017 - Reabilitare vestiar teren de sport în Decebal
 • 83/2017 - Elaborare proiect de cooperare transfrontalieră Ro-HU
 • 82/2017 - Furnizare 40 coșuri deșeuri stradale
 • 81/2017 - Gard despărțitor la școala din Decebal
 • 80/2017 - Proiectare Casa de nunți Decebal-etapa II
 • 79/2017 - Lucrări de înregistrare cadastrală gratuită-Donka PFA
 • 78/2017 - Lucrări de înregistrare cadastrală gratuită-Topo Liky SRL
 • 77/2017 - Contract organizare Ziua localității Decebal
 • 76/2017 - Act adițional nr. 3 la contractul nr. 1/2017
 • 75/2017 - Racordare la rețeaua de energie electrică a camerelor video-Oar
 • 74/2017 - Racordare la rețeaua de energie electrică a camerelor video-Vetiș
 • 73/2017 - Racordare la rețeaua de energie electrică a camerelor video-Decebal
 • 72/2017 - Achiziție 2 buc. stații de autobuse
 • 71/2017 - Serviciu de gestionare a câinilor fără stăpân
 • 70/2017 - Lucrări de realizare a branșamentelor de apă la Oar
 • 68/2017 - Act adițional - Semnalizare rutieră
 • 67/2017 - Dezinsecție prin aviotratament
 • 66/2017 - Act adițional la contractul nr. 21-2017 - Reabilitare drum comunal DC 60A Vetiș - Oar
 • 65/2017 - Act adițional la contractul 45/2017
 • 64/2017 - Ghidul primăriilor
 • 63/2017 - Parteneriat cu Cercul Vetési Albert
 • 62/2017 - Parteneriat pentru organizarea taberei de creație Orizonturi
 • 60/2017 - Act adițional - Realizare iluminat de siguranță la clădirile publice din Vetiș
 • 59/2017 - Finanțare în cadrul Programului național de cadastru și carte funciară
 • 58/2017 - Achiziție Laptopuri - 4 buc.
 • 57/2017 -Semnalizare rutieră pe DC 60A
 • 56/2017 - Consiliere securitatea muncii
 • 55/2017 - Organizare manifestări culturale de Ziua Oarului
 • 54/2017 - Act adițional - Telekom - Prelungire abonament
 • 53/2017 - Act adițional - Telekom - Microsoft Office
 • 52/2017 - Act adițional - Telekom - Servicii de Internet
 • 51/2017 - Act adițional - Telekom - pachete telefonie
 • 50/2017 - Act adițional - Telekom ISDN
 • 48/2017 - Act adițional - Închiriere teren la Orange Romania
 • 47/2017 - Teren de sport cu gazon artificial la Decebal
 • 46/2017 - SF, PT Extindere rețea de gaze naturale la Vetiș și Decebal
 • 45/2017 - Platformă betonată și pavată la Oar
 • 44/2017 - Utilaje de bucătărie la căminul cultural Oar
 • 43/2017 - Actualizare aplicație pentru contabilitate
 • 42/2017 - Act adițional nr.2 - Electrica furnizare
 • 41/2017 - Diriginție de șantier-Reabilitare drum Oar
 • 40/2017 - Act adițional nr. 3 - Electrica furnizare
 • 39/2017 - Finanțare Parohia Greco Catolică
 • 38/2017 - Finanțare Parohia Reformată Vetiș
 • 37/2017 - Finanțare Comunitatea Penticostală Decebal
 • 36/2017 - Finanțare Biserica Adventistă Decebal
 • 35/2017 - Finanțare Parohia Ortodoxă Decebal
 • 34/2017 - Finanțare Parohia Reformată Oar
 • 33/2017 - Finanțare Parohia Ortodoxă Oar
 • 32/2017 - Finanțare Parohia Romano Catolică Vetiș
 • 31/2017 - Reabilitare clădire primărie veche
 • 30-2017 - Finanțare Parohia Ortodoxă Vetiș
 • 29/2017 - Finanțare Parohia Greco Catolică Vetiș
 • 28/2017 - Finanțare Asociația Sportivă Viitorul Vetiș
 • 27/2017 - Finanțare Clubul Sportiv Oar
 • 26/2017 - Finnațare Asociația Sportivă Luceafărul Decebal
 • 25/2017 - Act adițional nr. 1 - Expertiza tehnică drum Vetiș - Oar
 • 24/2017 - Întreținere softuri contabilitate
 • 23/2017 - Act adițional nr. 1 la contr. 16/2017 - Reabilitare bucătăria Oar
 • 22/2017 - Act adițional nr. 1 la Intervenții - Reparații drumuri
 • 22/2017 - Intervenții-reparații la străzile de macadam din comuna Vetiș
 • 21/2017 - Reabilitare drum comunal DC 60A Vetiș-Oar
 • 20/2017 - Act aditional nr. 6 la contractul nr. 91/2012-Casa de nunți din Decebal
 • 20/2017 - Act adițional la contractul nr. 86/2012 - Canalizare și apă potabilă
 • 19/2017 - Servicii de pază în comună
 • 18/2017 - Realizare iluminat de siguranță la clădirile publice din Vetiș
 • 17/2017 - Act adițional la contractul nr. 12/2017 - Reparații la bucătărie cămin cultural Vetiș
 • 16/2017 - Utitlizarea provizorie a stâlpilor electrici pentru camerele sistemului de monitorizare
 • 15/2017 - Igienizare și reparații bucătărie la căminul cultural Oar
 • 14/2017 - Publicitate pagină internet-limba maghiară
 • 13/2017 - Servicii de consultanță și inginerie în construcții
 • 12/2017 - Igienizare și reparații bucătărie la căminul cultural Vetiș
 • 11/2017 - Traduceri în limba maghiară
 • 10/2017 - Act adițional nr. 2 - Electrica Furnizare
 • 9/2017 - Act adițional nr. 1 - Electrica Furnizare
 • 8/2017 - Întreținere echipament birotică
 • 7/2017 - Act adițional nr. 2 - Contract nr. 53/2016- Întreținere iluminat public Amper Grup
 • 6/2017 - Act aditional nr. 1 - Contract nr. 12/2016 - Servicii de pază
 • 5/2017 -Act adițional nr. 2 - Contract nr. 1-2017 - Consultanță în achiziții publice
 • 4/2017 - Act adițional nr. 1 - Contract nr. 1/2017 - Consultanță în achizițiii publice
 • 3/2017 - Actualizare Program Legis
 • 2/2017 - Felicitări de sărbători la TV 1
 • 1/2017 - Consultanță în achiziții publice
 • 0-3/2017 - Închiriere pășune în Decebal
 • 0-1/2017 - Închiriere pășune în Vetiș

2 0 1 6 

 • 186/2016 - Diriginție de șantier Casa de nunți Decebal
 • 185/2016 - Act adițional nr. 2 - Serviciul de salubrizare
 • 184/2017 - Act adițional la contractul 3/2015
 • 183-2016 - Act adițional nr. 1 - Contractul nr. 168/2016
 • 182/2016 - Consultanță Sistem Control Intern Managerial
 • 181/2016 - Act adițional l- Contractul nr. 53/2016
 • 179/2016 - Dotări pentru bucătăriile căminelor culturale din Oar şi Vetiş
 • 178/2016 - Abonamente la presa județeană
 • 177/2016 - Aplicație geospațială urbanism-cadastru
 • 176/2016 - Abonamente la presa județeană
 • 175/2016 - Publicitate Friss Ujsag-limba maghiară
 • 174/2016 - Publicitate Informația Zilei-limba română
 • 173/2016 - Reparații-intervenții la căminul cultural Oar
 • 172/2016 - Act adițional finanțare Parohia Reformată Vetiș
 • 171/2016 - Expert tehnic licitație modernizare drum
 • 170/2016 - Curs de perfecționare
 • 169/2016 - Verificare instalații de gaze
 • 168/2016 - Platformă betonată și șopron metalic la primăria Vetiș
 • 167/2016 - Reabilitare zone verzi la căminul cultural din Decebal
 • 166/2016 - Achiziție și montare sirene electronice de alarmare - 3 buc.
 • 165/2016 - Reparații curente străzi de macadam și de pământ
 • 164/2016 - Achiziție autoturism Skoda Octavia
 • 162/2016 - Servicii poștale
 • 161/2016 - Reamenajare zone verzi-scuaruri în Vetiș
 • 160/2016 - Servicii arhivistice
 • 159/2016 - Achiziție autoutilitară Dacia Duster
 • 158/2016 - Achiziție autoturism Skoda Octavia
 • 153/2016 - PT Extindere vestiar la terenul de sport din Decebal
 • 152/2016 - Emisiume promovare comună
 • 151/2016 - Achiziționare tractor, remorcă, cositoare, vidanjor și utilaj de împrăștiat material antiderapant
 • 150/2016 - Teren de sport multifuncțional cu gazon artificial la Oar
 • 149/2016 - Teren de sport multifuncțional cu covor de cauciuc la Vetiș
 • 148-2016 - Act aditional nr. 5-Sala de nunți din Decebal
 • 147/2016 - Proiectare racorduri de canalizare și apă la Vetiș și Oar
 • 146/2016 - Furnizare copiator multifuncțional
 • 145/2016 - Servicii IT de realizare a paginii web a comunei
 • 144/2016 - Servicii de sistență tehnică la lucrările de canalizare menajeră în Oar și Vetiș și alimentare cu apă în Oar
 • 143/2016 - Reabilitare drumuri agricole în Oar
 • 142/2016 - Lucrări de instalații electrice
 • 141/2016 - Decolmatare rigole marginale și reparații podețe la Vetiș
 • 140/2016 - Diriginție de șantier la Sala de nunți din Decebal
 • 139/2016 - Act adițional nr. 5 la contract 86-2012
 • 136/2016 - Portalul Ghidul Primăriilor
 • 135/2016 - Livrare 16 buc. laptopuri
 • 134/2016 - Act adițional 4 la contractul 24999-2013
 • 133/2016 - Verificare proiecte pentru canalizare și apă
 • 131/2016 - Chirii pentru toalete ecologice
 • 130/2016 - Realizare racord electric la festivitățile din Oar
 • 128/2016 - Finanțare Parohia Ortodoxă Vetiș
 • 127/2016 - Finanțare Parohia Ortodoxă Oar
 • 126/2016 - PT Reparații drum comunal DC 60A Vetiș-Oar
 • 124/2016 - Act adițional finanațare Parohia Ref. Vetiș
 • 123/2016 - Reparații curente la capela din Oar
 • 122/2016 - Act adițional la contractul 75-2015
 • 121/2016 - Extindere iluminat public la Vetiș
 • 120/2016 - Reparații curente la terenul de fotbal Oar
 • 119/2016 - Finanțare activități culturale
 • 118/2016 - Livrare bănci pentru parcul central
 • 117/2016 - Finanțare Parohia Reformată Vetiș
 • 116/2016 - Realizare teren de joacă la Vetiș
 • 114/2016 - Livrare afișiere personalizate
 • 113/2016 - Actualizare SF modernizare străzi
 • 111/2016 - Realizare teren de joacă la Oar
 • 105/2016 - Documentație pentru amplasare panouri limită de comună pe DN 19
 • 104-2016 - Indicatoare limită de comună
 • 102/2016 - Țeavă metailică pentru reparații capitale
 • 101/2016 - Servicii de transport
 • 98/2016 - Montare 60 corpuri de iluminat cu LED
 • 97/2016 -Serviciu de coletare deșeuri de ambalaj
 • 96/2016 - Furnizare containere pentru colectare selectivă
 • 94/2016 - Asigurarea pazei în comună
 • 92/2016 - Tichete sociale pentru grădiniță
 • 90/2016 - Furnizare balast
 • 87/2016 -Consultanță tehnică la urbanism
 • 86/2016 - Construcție gard la dispensarul din Vetiș
 • 85/2016- Contract de custodie echipament semnalizare
 • 84/2016 - Monitorizare și pază sediu primărie Vetiș
 • 83/2016 - Servicii specializate de informatică/adminsitrare programe informatice
 • 77/2016 - Achiziționare 2 paratrăsnete la căminele culturale din Vetiș și Oar
 • 76/2016 - Achiziționare paratrăsnet la vestiarul din Oar
 • 72/2016 - Amenajare 4 încăperi la subsolul clădirii multifuncționale
 • 69/2016 - Aviz de racordare Electrica
 • 66/2016 - Montare 300 corpuri de iluminat cu LED
 • 65/2016 - SF Reparație drum comunal DC 60A Vetiș-Oar
 • 62/2016 - Reparații capitale la trotuare
 • 58/2016 - Formare profesională pt. asistenții personali
 • 57/2016 - Documentație pt. amplasare indicatoare limită de comună pe DN 19
 • 56/2016 - Reparații la strada Csengeri-Vetiș
 • 55/2016 - Achiziție panou electric de afișare
 • 54/2016 - Amenajare parcare la cimitirul din Vetiș
 • 53/2016 - Mentenanța și întreținerea iluminatului public
 • 52/2016 - Amejajare șanț și podețe în centrul Vetiș
 • 48/2016 - Aparat de spălat cu presiune
 • 47/2016 - Aparat de curățit pardoseli
 • 46/2016 - Aparat de curățit pardoseli
 • 38/2016 - Amenajare subsol la clădirea multifuncțională
 • 29/2016 - Instalație de protecție contra trăsnetului
 • 27/2016 - Realizare instalații electrice ornamentale
 • 25/2016 - Finanțare pt. Parohia Ortodoxă Oar
 • 24/2016 - Finanțare pt. Parohia Greco Catolică Vetiș
 • 21-2016-Finanțare Asociația sportivă Someșul Oar
 • 20-2016-Finanțare Asociația sportivă Luceafărul Decebal
 • 19-2016-Finanțare Asociația sportivă Viitorul Vetiș
 • 16/2016 - Servicii de traducere în limba maghiară
 • 15/2016 - Extindere L.E.A. 0,4 kV în Decebal
 • 11/2016 - Act adițional la contractul 2-2015
 • 10/2016 - Servicii topo-Puneri în posesie terenuri
 • 9/2016 - Servicii topo-Înscriere clădiri în Cartea Funciară
 • 5/2016 - Act adițional la contractul 2-2015 - Mentenanță iluminat public
 • 1/2016 - Servicii de consultanță în achiziții publice