Delimitarea și numerotarea sectiile de votare de pe raza comunei Vetiş

Alegeri

Delimitarea   și numerotarea sectiile de votare de pe raza comunei Vetiş

DISPOZITIA Nr. 170/2020

privind  aducerea la cunoștință publică a delimitarii și numerotării  secțiilor de votare din comuna Vetiş, precum și sediile acestora ,  pe perioada desfășurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020.

                  

Iuliu Ilyes, primarul comunei  VETIŞ, judeţul Satu  Mare,

Având în vedere :

- prevederile art.20, alin.5 și art.120 din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente , cu modificările și completările ulterioare, 

- prevederile art.1 din Hotărârea AEP nr.16/2016 privind condițiile de aducere la cunoștință publică a delimitării și a numerotării secțiilor de votare din țară și a sediilor acestora.

- Referatul nr.7782 / 03.11.2020,

În temeiul prevederilor art.196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

                                                               D I S P U N:

 

           Art. 1. În vederea organizării şi desfăşurării alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților  din anul 2020, care vor avea loc în data de 6 decembrie 2020,  se aduce la cunoștință publică delimitarea   și numerotarea sectiile de votare de pe raza comunei Vetiş precum și sediile acestora , după cum urmează :

 

    - Secţia de votare nr. 329 cu sediul PRIMĂRIA COMUNEI VETIŞ, Nr.437 sat Vetiş de la nr. 1 la nr.705,

       - Secţia de votare nr. 330 cu sediul la CĂMINUL CULTURAL DECEBAL, Nr.231, sat Decebal de la nr. 1 la nr. 458,

       -Secţia de votare nr. 331 cu sediul la CĂMINUL CULTURAL OAR, Nr. 264 sat Oar de la nr. 1 la nr. 570.

 

Art.3. Prezenta se comunică Instituției Prefectului județului Satu Mare și se aduce la cunoștință publică prin intermediul secretarului general al comunei.