Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

Poza

Convocarea ședinței ordinare a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară miercuri, 22 iulie 2020, orele 14, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trim. II 2020;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii în patrimoniul public al comunei Vetiș a sistemului de iluminat public.

b) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor locali, prin mijloace electronice, pe laptopurile aflate în dotarea fiecărui consilier local. Sunt invitaţi, pe această cale, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărare.

c) Având în vedere adresa nr. 3215/2020 a Instituţiei Prefectului judeţul Satu Mare, Radiograma MLPDA nr. 46408/2020 precum şi Decretul Preşedintelui României nr.195/16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, sedinţa se va desfăşura prin mijloace electronice.