23.01.2021 - Publicarea documentelor cadastrale din extravilan

teren

Publicarea documentelor cadastrale din extravilan

Unitatea administrativ teritorială Vetiș anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 95, 116, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, începând cu data de 21.01.2021 pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primăriei Vetiș, conform art. 14 alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.