18.11.2020 - Convocarea primei ședințe ordinare a consiliului local

Convocare

Convocarea primei ședințe ordinare a consiliului local

Se convoacă Consiliul local al comunei Vetiş în şedinţă ordinară miercuri, 25 noiembrie 2020, orele 14, având următorul proiect al ordinii de zi :

1. Depunerea jurâmântului de către dl. Mesaros Attila – supleant UDMR

2. Proiect de hotârăre privind stabilirea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale și a taxelor speciale aplicabile în comuna Vetiş în anul 2021

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a clădirilor unităților școlare

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din comuna Vetiş pentru anul 2021-2022

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor bunuri din patrimoniul privat al comunei Vetiș

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementărilor de circulație și de acces cu masa maximă autorizată de 7,5 tone un tronson de drum comunal din localitatea Vetiș

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării gratuităților pentru transportul în comun al elevilor din comuna Vetiș

8. Proiect de hotărâre privind achiționarea unui echipament de măturat stradal.

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia consilierilor locali, prin mijloace electronice, pe laptopurile aflate în dotarea fiecărui consilier local. Sunt invitaţi, pe această cale, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărare.